Voorwaarden

U gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan de regels van onze website en alle wetten die van toepassing kunnen zijn op deze website en uw deelname.
De websitebeheerder heeft het recht om uw account op elk moment te beëindigen, alle inhoud die u heeft gepost te verwijderen en uw IP-adres en alle gegevens die u op de website invoert, worden geregistreerd om het sitepersoneel te helpen bij hun moderatietaken.
Het sitebeheer heeft het recht om deze algemene voorwaarden en eventuele siteregels op elk moment zonder waarschuwing te wijzigen. Hoewel u mogelijk op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, is het uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden en regels op elk moment te controleren.

  By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.

^